top of page

Transportstøtteordninger 2016-2022

Indsigter fra den nationale transportstøtteordning og ordningen for tilskud til international transport i tiden før og under COVID-19

TR5_6850.jpg

Udgivelsesdato: 26/9-2022
Udført og finansieret af: 
JazzDanmark
, Art Music Denmark, Rosa og Tempi


 

LLNN spiller på Roadburn Festival i Holland, april 2022. Koncerten var støttet af ROSA. Foto: Peter Troest

Data fra genreorganisationernes transportstøtteordninger viser, at danske musikere er kommet hurtigt tilbage på landevejene, efter restriktionerne blev hævet. Allerede ved starten af året nærmede antallet af ansøgninger til koncerter i både ind- og udland sig niveauet fra før COVID-19.

Livemusikken havde svære kår i tiden med coronarestriktioner og -lockdowns, men hvad er status i dag, hvor alle restriktioner har været hævet i mere end et halvt år? Ser man på mængden af ansøgninger om transportstøtte til koncerter, tyder det på, at vi er tilbage ved en normaltilstand, der ligner den, vi kendte, fra før pandemien. Det viser data fra genreorganisationerne, som administrerer både den nationale transportstøtteordning og ordningen for tilskud til international transport.


Data i ny rapport giver tydelige indikationer
De fire genreorganisationer Art Music Denmark, JazzDanmark, ROSA og Tempi har samlet tal fra transportstøtteordningerne i en rapport, der gør status på tiden før og under pandemien.
 

For ansøgninger til koncertaktiviteter i Danmark, konkluderes det bl.a.:

 

  • I de to lockdown-perioder har der været et meget lille antal ansøgninger til puljen, hvilket skyldes restriktionernes indvirkning på muligheden for at afvikle koncerter.

  • I kvartalerne umiddelbart efter de to lockdown-perioder sås en tydelig ketchup-effekt, hvor der i en periode blev søgt støtte til ekstraordinært mange koncerter.
     

Det nuværende aktivitetsniveau for puljen indikerer, at koncertniveauet i Danmark er tilbage på det niveau, det lå på før pandemien.

For ansøgninger til internationale koncertaktiviteter udledes bl.a.:

 

  • Hvor aktiviteten på den nationale transportstøtteordning dykkede specifikt omkring de to lockdown-perioder i Danmark, ses der på den internationale ordning et dyk under hele det første år af pandemien. 

  • Fra 2. kvartal 2021 og frem til nu er der sket en gradvis genopretning af normalniveauet, som det så ud præ-COVID-19, i takt med at restriktionerne løftes i Danmark og udlandet.

 

Transportstøttedataene repræsenterer ikke al dansk livemusik, ligesom de heller ikke siger noget om, hvordan publikumstallene ser ud til de enkelte koncerter. Ikke desto mindre giver mængden af ansøgninger en god indikation på, at musikernes muligheder for at spille live er genoprettet.

Om transportstøtteordningerne
Ordningerne kan søges af musikere med bopæl i Danmark, der spiller koncerter i ind- og udland. Den nationale transportstøtteordning har til formål at støtte professionelle orkestre, ensembler og solisters koncerter i Danmark. Midlerne fordeles administrativt, og man får bevilling såfremt en række krav om bl.a. entré, tarifmæssig honorering, originalmusik og afstand fra bopæl opfyldes.

 

Ordningen for tilskud til international transport støtter international transport, der fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Driftstøttede orkestre, ensembler og fomidlingsinsitutioner mv. kan ikke ansøge om international transportstøtte. Midlerne fordeles af fire genrefaglige udvalg forankret i hver af de fire genreorganisationer, som bl.a. lægger vægt på udbytte, kvalitet, efterspørgsel, honorering mv


Man kan læse mere om og søge den nationale transportstøtteordning her, mens ordningen for tilskud til international transport søges hos de respektive genreorganisationer alt efter, hvilken genre man vurderer, at ens projekt tilhører.

bottom of page