top of page

STATUS

A NORDIC INVESTIGATION OF ART MUSIC

STATUS forside.png

Udgivelsesdato: 21/9-2022
Udført af: Bespoke
Rekvireret af: 
Art Music Denmark, Iceland Music Information Centre, Music Finland, Unga Tankar om Musik, Music Norway
Finansieret af: Augustinus Fonden, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond, Signatur og Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond


 

Foto: Malthe Ivarsson, Danish Music Awards Jazz 2021

STATUS har udgivet en rapport om den klassiske og nye kompositionsmusiks status i Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige. Rapporten præsenterer adskillige aktuelle cases fra de nordiske lande, som både understreger den kreative energi, men også de udfordrende rammer, der kendetegner kunstmusikken og dens vilkår i Norden.

 

I alle de repræsenterede lande gennemgår den klassiske og nye kompositionsmusik mange spændende forandringer, men står også overfor nye udfordringer, der kalder på et samarbejde om at udtænke løsninger i fællesskab. På trods af de mange forskelle mellem de fem lande, opdagede vi under udarbejdelsen af rapporten, at mange af disse udfordringer og forandringer gik igen i flere af landene.

 

Derfor kan vi også lære meget af hinanden om, hvordan vi kan løse udfordringerne og bidrage til en positiv udvikling af miljøerne.De mange cases fra rapporten kan inspirere aktører fra kunst- og kulturlivet såvel som kulturpolitikere til at undersøge og eksperimentere med nye muligheder, som kan fremme vilkårene for kunstmusikken. Tematisk kredser de om samarbejder, strukturer, publikum, værdier og produktioner.

 

STATUS vil følge op på undersøgelsen med to projekter, som også nævnes i rapporten: En kortlægning af musikorganisationer i Norden og en nordisk konference om vilkårene for den kontemporære og klassiske musik i Norden.Rapportens metode er udviklet af det anerkendte danske agentur Bespoke. 

bottom of page