top of page

MUSIKALSKE BESØGSVENNER 2021

FRA EKSPERIMENT TIL HYBRIDT KONCERTFORMAT

Skærmbillede 2024-03-12 132036.png

Udgivelsesdato: 25/10-2022
Udført af: Amalie Bakkær Munk Andersen, Kenni Hede, Nanna Schneidermann (Forfatter)
Rekvireret af: ROSA

Finansieret af: Region Midt


 

Forskning slår fast: Musikalske Besøgsvenner har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale

Antropologer fra Aarhus Universitet har forsket i den første fase af Musikalske Besøgsvenner, og udgivet rapporten ‘Musikalske Besøgsvenner 2021 – fra eksperiment til koncertformat’. Blandt mange konklusioner slår rapporten blandt andet fast, at koncerterne har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale – og at musikerne via projektet træder ind i en helt ny rolle en tredje besøgsven.

Med hjemmets trygge, vante omgivelser som ramme præsenterer projektet Musikalske Besøgsvenner koncerter helt hjemme i stuerne hos folk, der ellers har begrænset adgang til kulturlivet. Tredje sæson er nu i fuld gang, og Musikalske Besøgsvenner runder koncert nummer 250 i allernærmeste fremtid.

 

Men Musikalske Besøgsvenner er ikke “kun” koncerter. Forskere fra Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet forsker i projektet, og et nærstudie fra det første år (april 2021 til maj 2022) har indsamlet læring og erfaringer, både fra besøgsvennepar og de deltagende kunstnere.

 

Et nyt koncertformat

Forskningsrapporten slår blandt andet fast, at Musikalske Besøgsvenner i løbet af det første år har udviklet sig fra eksperimentfasen til at være et nyt, hybridt koncertformat, der skaber værdi ved både at være et besøg og en koncert. 

Andre uddrag:

  • Koncerterne har et trivselsfremmende og relationsopbyggende potentiale – og skaber et ”fælles tredje” mellem besøgsvenner og besøgsværter.

  • Publikum kan opleve musikken som et medierende redskab til øget nærvær og samklang

  • Kunstnere træder ind i en ny kunstnerisk rolle som ”den tredje besøgsven”

  • Koncerterne har potentiale til at skabe meningsfulde kunstneriske møder forankret i personlige oplevelser og dialog.

  • Desuden kan det musikalske møde være en positiv, fælles erfaring mellem besøgsværten og besøgsvennen. Hvor fokus flyttes fra en relation, som eksisterer på baggrund af et problem, til at blive en god oplevelse man får sammen som besøgsvenne-par.

 

Det er antropologerne Amalie B. M. Andersen, Kenni Hede og forskningsdelens tovholder,  adjunkt Nanna Schneidermann, der står bag rapporten, som også har været med til at sikre Musikalske Besøgsvenner interesse hos internationale forskere.

bottom of page