top of page

Danske spillesteder og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling og -data

20211206_DMAjazz2021_fotosMaltheIvarsson_0288.jpg

Udgivelsesdato: 29/3-2022
Udført af: Applaus
Rekvireret af: 
JazzDanmark, Art Music Denmark, Rosa og Tempi
Finansieret af: Statens Kunstfonds Projektstøteudvalg for Musik


 

Foto: Malthe Ivarsson, Danish Music Awards Jazz 2021

Undersøgelsen, der har fokus på spillesteder og koncertarrangører, som også tæller de offentligt støttede  orkestre og ensembler, viser, at et flertal af institutionerne arbejder med publikumsudvikling, men at der er behov for en strategisk indsats, mere viden og ressourcer for at styrke indsatsen.  

Fokus på arbejdet med publikumsudvikling og data 

En ny undersøgelse på musikområdet viser, at 75 % af de adspurgte spillesteder og koncertarrangører, arbejder med publikumsudvikling. Samtidig tydeliggør den, at der også er behov for at udvikle strategier for arbejdet og en fælles indsats omkring data. 

 

”Med denne undersøgelse har vi kortlagt de statsstøttede spillesteders og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling og herunder arbejdet med data.  Det er den første af sin slags på musikområdet i Danmark, og resultaterne giver både anledning til optimisme og inspiration til fremtidige projekter. Vi hæfter os særligt ved behovet for en fælles indsats omkring data, som er noget, vi allerede er ved at gøre os erfaringer med i andre projekter. Vi håber, at undersøgelsen på samme vis kan være til inspiration for indsatser hos andre organisationer,” udtaler Morten Ogstrup Nielsen, Projektleder for data og dokumentation hos genreorganisationerne.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af Applaus på baggrund af et opdrag fra genreorganisationerne JazzDanmarkTempiROSA og Art Music Denmark med hjælp fra Dansk Live og DEOO viser, at hovedårsagen til ikke at arbejde med publikumsudvikling er manglende viden og økonomiske ressourcer. 

Mangler viden og redskaber 
Selvom der er stor opmærksomhed omkring arbejdet med publikumsudvikling og data, så viser undersøgelsen, at der er behov for en strategisk indsats, som kan understøtte musikinstitutionerne i deres indsatser. Det er således kun 29 % af de institutioner, der arbejder med publikumsudvikling, som har en nedskrevet publikumsudviklingsstrategi. Ligeledes angiver 55 % af de adspurgte institutioner, at den primære årsag til at publikumsudvikle er ”at nå ud til nye og underrepræsenterede grupper” – men 69 % kender ikke antallet af nye publikummer fra sæson 20/21. 

 

”Udfordringerne på musikområdet er de samme, som dem vi ser på scenekunstområdet. Der er stor velvilje til at arbejde med publikumsudvikling, men institutionerne er pressede på tid og ressourcer. Det er brandærgerligt, for ofte betyder det, at der ikke bliver fulgt godt nok op på indsatserne og mange institutioner snubler derfor på målstregen i bestræbelsen på at nå publikum,” udtaler Lene Struck-Madsen, Leder af Applaus.  

 

På baggrund af undersøgelsen er der blevet udarbejdet en række anbefalinger for det videre arbejde med data og publikumsudvikling. Her bliver der bl.a. peget på nødvendigheden af: 

  • En fælles strategi for publikumsudvikling på tværs af musikbranchen og i de enkelte institutioner 

  • Kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere 

  • Adgang og aktivering af data 

 

”Undersøgelsen peger på flere udviklingsmuligheder, og der er behov for ressourcer, opkvalificering og kompetenceudvikling. For os vil undersøgelsen være et afsæt for nye projekter og indsatser på området, så vi kan skærpe arbejdet med publikumsudvikling og brugen af data  hos institutionerne,” udtaler Morten Ogstrup Nielsen.

bottom of page