top of page

Dansk Musikliv i Tal 2023

Indsigter fra genreorganisationerne

mockup-of-a-small-pile-of-magazines-on-a-plain-surface-3395-el1 (2).png

Udgivelsesdato: 12/3-2024
Udført og finansieret af: 
Art Music Denmark, JazzDanmark, ROSA og Tempi

 

Ny rapport sætter tal på det danske musikliv

Musikkens fire genreorganisationer Art Music Denmark, JazzDanmark, ROSA og Tempi udgiver i dag den første udgave af den årligt tilbagevendende rapport Dansk Musikliv i Tal. 

 

Rapporten præsenterer indsigter fra organisationernes løbende arbejde med dataindsamling og -analyse og breder sig ud over en række forskellige emner som fx danske musikeres bevægelighed i ind- og udland, genrernes demografiske særtræk, antallet af danske jazzudgivelser i 2023 og deres popularitet på streamingtjenesterne og meget mere.
 

Vidste du fx, at der udkom 188 danske jazzalbums i 2023 med i alt 648 medvirkende musikere, hvoraf 73 % er mænd? Eller at dansk undergrundsmetal har medvind i USA, mens folk- og rootsmusikken styrker båndene til Canada? Eller at der er 72 kammermusikforeninger i Danmark, som i seneste sæson afholdt koncerter til glæde for 53.000 publikummer? 


Indsigterne er mange og af vidt forskellig karakter, hvilket er helt bevidst. Dansk Musikliv i Tal adskiller sig fra mange andre rapporter ved ikke at have et specifikt undersøgelsesspørgsmål eller en konklusion. I stedet bidrager den med et spektrum af nuancer til et helhedsbillede af dansk musikliv ved at præsentere indsigter og eksperimenter fra de data, genreorganisationerne arbejder med til dagligt. Når der med årene kommer flere nuancer på, får vi en bedre forståelse af musiklivets omfang, dimensioner og tendenser, som kan være med til at kvalificere diskussioner og arbejde i branchen. 


Bagvedliggende data stilles til rådighed
Sammen med rapporten publiceres også de bagvedliggende, rå data til fri afbenyttelse. Håbet er, at dette kan være med til at inspirere til øget transparens og delelyst omkring data i musikbranchen. Om dette valg siger projektleder Morten Ogstrup Nielsen:

“En af de helt store mangler i musikbranchen er gode, åbne data, sådan som man har det i mange andre brancher. Vi har ladet os inspirere af Grunddataprogrammet og synet på data som et råstof og potentiel kilde til produktivitet og innovation. Vi ved ikke på forhånd, om nogen kan få noget ud af de data, vi nu lægger frem, men det skal komme an på en prøve, og så håber vi, at andre vil slutte sig til vores ambition om at skabe gode, åbne data for det danske musikliv.”

Du kan downloade dataene her.

bottom of page