top of page

Kammermusikforeninger i Danmark

RAPPORT OM 72 MUSIKFORENINGER FRA BORNHOLM TIL HJØRRING

Skærmbillede 2024-03-11 210416.png

Udgivelsesdato: 8/3-2024
Udført af: Maria Frej
Rekvireret af: 
Art Music Denmark
Finansieret af: Art Music Denmark


 

Art Music Denmark udgiver rapport om de danske kammermusikforeninger

I 2023 bestilte Art Music Denmark, genreorganisationen for klassisk, ny kompositionsmusik og lydkunst, en rapport af konsulent Maria Frej, der skulle kortlægge det omfattende og mangfoldige landskab af kammermusikforeninger i Danmark. I dag udgiver Art Music Denmark rapporten med titlen
“Kammermusikforeninger i Danmark”. Ønsket med rapp
orten er at tilegne os ny viden om miljøerne
mhb. på at kunne yde en relevant indsats for dem som genreorganisation.

Rapporten fremlægger de forskelle og ligheder, der kendetegner miljøerne sammen
lignet med for
20 år siden, hvor Statens Musikråds Repræsentantskab udarbejdede en rapport om de danske
kammermusikforeninger og deres vilkår. Rapporten indeholder endvidere en række anbefalinger til både kammermusikforeningerne og Art Music Denmark vedr. vores videre arbejde.


Kammermusikforeningerne styrker den danske musikøkologi
Rapporten anslår, at der p.t. eksisterer ca. 70 kammermusikforeninger, som i sæsonen 2022-2023 afholdte omkring 640 koncerter for ca. 53.000 mennesker. Deres aktiviteter har stor betydning for den klassiske musiks økosystem og udbredelse: Kammermusikforeningerne findes i hele landet og er med til at sikre, at flere borgere også har adgang til levende klassisk musik udenfor de større byer i Danmark. Hvad den geografiske dækning angår, er kammermusikforeningerne en veritabel og alt for overset succeshistorie! Kammermusikforeningernes aktiviteter har dog ikke alene værdi for publikum. De udgør også et vigtigt arbejdsmarked for de klassiske musikere. Mange klassiske musikere arbejder freelance
og er dybt afhængige af de mange små koncertarrangører.

Det kunstneriske indhold, musikforeningerne levererer til publikum, er ofte på højde med professionelle arrangørers tilbud, såsom symfoniorkestre, konservatorier, Danmarks Radio, agenturer og forlag. Finansieringen af kammermusikforeningerne er dog meget langt fra det, man ser hos de tungere aktører; her er økonomien begrænset og rækker sjældent til meget mere end musikerhonorarer, mens
koncertarrangørerne ofte ikke kan aflønnes eller finde ressourcer til publikumsudvikling. Derfor er det væsentligt for Art Music Denmark at arbejde med at styrke kammermusikforeningerne og deres vilkår fremadrettet.


Et miljø med udfordringer og stortpotentiale
En af rapportens konklusioner er, at det totale publikumstal er nogenlunde det samme som for 20 år siden. Til gengæld er antallet af foreninger faldet. Bl.a. af den årsag peger rapporten på, at der er grund til bekymring for fremtiden, både pga. foreningernes spinkle økonomi, den nye publikumsadfærd, og spørgsmålet om rekruttering af nye bestyrelseskræfter, når de nuværende stopper. Rapporten stiller
grundlæggende spørgsmålstegn ved, om man kan forvente, at der vil stå et nyt seniorpublikum på spring, når det nuværende forsvinder.

Ud fra bl.a. 39 besvarede spørgeskemaundersøgelser af kammermusikforeninger tegnede der sig et klart billede af et miljø, der har potentiale til at blomstre endnu mere, men som også selv efterlyser hjælp til udvikling. På baggrund af de adskillige spørgeskemaundersøgelser anbefales det kammermusikforeningerne bl.a. at udarbejde årlige publikumsundersøgelser mhb. at sikre bedre vidensgrundlag og opfølgende undersøgelser af de økonomiske forhold – dette både internt i foreningerne og på makroniveau mht. de offentlige støtteordninger. Endvidere anbefales et meget stærkere fokus på publikumsudvikling samt at ruste bestyrelser.

bottom of page